Jaké musím mít předpoklady?

-Věk od 10 let (po domluvě i mladší)

-Časové možnosti pro pravidelnou činnost

-Nalezení vhodného skautského oddílu

-Složení (primitivní) příjmací zkoušky